zebrania wspólnoty mieszkaniowej

Kto zwołuje zebrania? Jakie są wymagania odnośnie zebrań wspólnoty mieszkaniowej?

Na przestrzeni lat pojawia się coraz więcej pytań dotyczących zebrań wspólnot mieszkaniowych.
Kto może je zainicjować?

Duże wspólnoty mieszkaniowe (powyżej 7 lokali) mają obowiązek (zarząd) zwołać przynajmniej jedno zebranie wspólnoty w ciągu roku. Ogłoszenie o zebraniu muszą przedstawić właścicielom lokali w pierwszym kwartale. W praktyce zebranie może się odbyć już np. w kwietniu jeżeli na powyższym zaproszeniu będzie taka informacja. Ustawa o Własności Lokali nie nakazuje przeprowadzenie zebrania w pierwszym kwartale, tylko mówi o jego ogłoszeniu.

Każdy właściciel lokalu lub kilku właścicieli jednocześnie mogą zarządać (jeżeli dysponują łącznie przynajmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej) zwołania zebrania. Zebranie w ich imieniu zwołuje Zarząd lub wynajęty Zarządca. Jeżeli Zarząd lub Zarządca nie wykonają tego obowiązku, właściciel lokalu może złować zebranie samodzielnie.

Czemu służą zebrania wspólnoty mieszkaniowej?

W dużych wspólnotach mieszkaniowych (powyżej 7 lokali) właściciele lokali mają obowiązek wyłonić zarząd wspólnoty nieruchomości, który zapewni wypełnienie obowiązków wynikającyc z Ustawy o Własności Lokali. Główne zadanie zebrań można sprowadzić do: uchwalenia planu gospodarczego, wybierania członków zarządu, podejmowanie uchwał wykraczających poza zakres zwykłego zarządu.


AdministratorNieruchomosci.pl
tania i wygodna administracja dla wspólnoty mieszkaniowej
ul. Radomska 4
w Częstochowie

zakres obsługi przez administratora nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej częstochowa